Phản hồi từ khách hàng
của chúng tôi

Chị Maelle

"Mọi thứ rất tuyệt, cảm ơn các bạn!" (Nguyên văn: “Everything was amazing, thank you!”)

Anh Keisuke Ohno

"Xin hãy giữ vững chất lượng như hiện tại" (Nguyên văn: “Pls just keep it”)

Anh Dean McDougaII

"Massage rất tuyệt, cảm ơn các bạn!“ (Nguyên văn: Great massage, thank you!”)

Anh Jake Chadwick

"Hoàn hảo." (Nguyên văn: “Perfect.”)

Anh Dasom Choi

"Rất tốt! Cảm ơn nhiều!" (Nguyên văn: “Very good! Thanks!”)

Chị Sophie

"Mọi thứ thực sự rất tốt!" (Nguyên văn: “Everything was really good!”)

“Chất lượng dịch vụ tốt, phục vụ nhiệt tình, cởi mở.”

Chị NTH Yến

Hà Nội

Chị Amee

"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời :)" (Nguyên văn: “It's wonderful experience :)”)

Anh Christopher Mileto

"Bạn có một đội xuất sắc. Mọi thứ rất tuyệt!" (Nguyên văn: “You have an excellent team. Everything was amazing!”)

Anh Michael

"Xuất sắc!" (Nguyên văn: “Excellent!”)

Chị Fecilia Tay

"Kỹ thuật viên rất chuyên tâm và đã chăm sóc cho tôi rất tổt. Xuất sắc!" (Nguyên văn: “Therapist is very attentive & takes very good care of me. Excellent!”)

Anh Lewis Smith

"Mọi thứ rất tuyệt!!" (Nguyên văn: “Everything was great!!”)

Chị Loren

"Mọi thứ đều xuất sắc. Cảm ơn các bạn!" (Nguyên văn: “Everything was excellent. Thank you!”)

Nhận những ưu đãi tốt nhất